ประกาศ โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ

 • ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย

  ผลการสอบคัดเลือกมีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้ 1.นางเขมจิรา เจริญยิ่ง และ 2.นางสาวไพลิน ทิพย์ทิม ให้มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาเพื่อปฏิบัติงาน ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น.
  ** กรณีไม่มารายงานตัว ภายในวัน และเวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ **
  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย

  ด้วย โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ อำเภอบ้านแหลม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอก ปฐมวัย ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,000 บาท จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

 • การรับสมัครครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอน

  ด้วย โรงเรียนบ้านบางแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
  ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
  วิชาเอกปฐมวัย ค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 9,000 บาท ระหว่างวันที่ 11เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 ** ไม่เว้นวันหยุดราชการ **
  รายละเอียดเพิ่มเติ่ม

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "