กิจกรรม โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ

  ภาพกิจกรรม ปี 2560
 • กิจกรรมน้องส่งพี่

  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ที่ บ.ก. ภาพกิจกรรม

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร

  เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5

  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่โครงการในพระราชดำริแหลมผักเบี้ย สวนสัตว์ชะอำ และเขาวัง ในจังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง

  เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือสำรอง เพื่อเป็นการฝึกความอดทนและฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2

  เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 61 ทางนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 2 กับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่

  เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียน เพื่อฝึกความสามัคคีและให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตนเอง ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมอบรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 60 - 26 ม.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมอบรมค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ภาพกิจกรรม

 • การแข่งขันกีฬากลุ่มรร.เครือข่ายที่ 9 บางแก้ว

  วันที่ 21-25 ส.ค. ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ภาพกิจกรรม

 • กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 17 ส.ค.60 ทาง อบต.บางแก้วได้จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาและโรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันแม่

  กิจกรรมวันแม่ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อแม่ ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่

  เมื่อวันที่ 3 ส.ค.60 โรงเรียนบ้านบางแก้วได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานแรลลี่ จากโรงเรียนบ้านบางแก้วฯถึงโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ร่วมกับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 9 บางแก้ว ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

  เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วได้ร่วมกิจกรรมทำบุญที่วัดโคมวนารามเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันภาษาไทย

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมทางโรงเรียนบ้านบางแก้วได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมกีฬาสี 2560

  เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และได้ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา

  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2560 ณ วัดโคมนาราม เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายบางแก้วเข้าร่วม ณ สนามโรงเรียนบ้านแก้วฯ ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้นำขบวนเดินต่อต้านยาเสพติดในชุมชนบางแก้ว เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงสุนทรภู่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม และฝึกความกล้าแสดงออก ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ประธานนักเรียนคนใหม่ เด็กหญิงสุธิสา เอี่ยมสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันไหว้ครู

  วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกนึกถึงบุญคุณของครู ภาพกิจกรรม

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา

  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ให้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาล 2, ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพกิจกรรม

 • เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ

  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้นำนร.เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ การอบรมการทำอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว ณ ห้องประชุมอบต.บางแก้ว ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมน้องส่งพี่

  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ เพื่อฝึกให้นักเรียนตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี

  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ป.6-ม.3

  เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการฝึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ป.3-ป.5

  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 เพื่อเป็นการฝึกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมติวเข้มเตรียมพร้อมสอบ O-Net

  เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมติวเข้มเตรียมพร้อมสอบ O-Net ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลนประชารัฐ

  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนประชารัฐโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 59 (หมู่นกหัวขวาน) ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

  เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกความอดทนและความมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกและร่วมกิจกรรม ภาพกิจกรรม

 • ภาพกิจกรรม ปี 2559

คำขวัญ ของโรงเรียน

" รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "