กิจกรรมนักเรียน

 • กิจกรรมน้องส่งพี่

  เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ที่ บ.ก. ภาพกิจกรรม

 • พิธีมอบประกาศนียบัตร

  เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพกิจกรรม

 • กิจกรรมวันเข้าค่ายคุณธรรม

  เมื่อวันที่ 13-14 มี.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน ภาพกิจกรรม

 • คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด..


  ข่าวสารโรงเรียน

 • ต้อนรับ ผอ.วรรณา บัวทอง

  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการวรรณา บัวทอง มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านบางแก้ว
  ภาพกิจกรรม

 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน
  ภาพกิจกรรม

 • ต้อนรับคุณ คุณครูรัชดา เกตุแก้ว

  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนบ้านบางแก้วฯได้จัดกิจกรรมต้อนรับคุณครูมาดำรงตำแหน่งใหม่ “คุณครูรัชดา เกตุแก้ว” ภาพกิจกรรม

 • คลิกเพื่อดูข่าวสารทั้งหมด..

  คำขวัญ ของโรงเรียน

  " รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา "